E-Mail/E-Bost: ferrycabin@aol.com Tel./Rhif Ffon: 01267267084
The aim of the Ferry Cabin is to use as much local produce and local suppliers as possible. The River Towy is as local as you can get and provides us with an abundance of fresh fish when in season from Dabs to Sewin. Our home farm rears our pedigree Hereford Beef and our lamb, which is used in all our meat dishes. We believe that it's possible to taste the difference and we hope you can too. Sometimes our beef and lamb are made available in box form to our customers to purchase. But a word of warning. Our animals are not rushed to grow or over fed as we take pride in the meat and cook it nice and slow. We also grow our own potatoes too, already seasoned by the sea air. All our dishes are our own recipes and made by us. With an increasing number of people having food intolerance like Gluten, we will try our best to accommodate, 50% of our menu is gluten free. Lastly, we hope you enjoy our food. Nod y Fferi Cabin yw i ddefnyddio cymaint o gynnyrch lleol a chyflenwyr lleol sy'n phosib. Mae'r Afon Tywi yn lleol ac mae'n rhoi digonedd o bysgod ffres i ni pan yn nhymor o Dabs i Sewin. Mae ein fferm cartref yn tyfu ein Cig Eidion Hereford a'n cig oen, a ddefnyddir yn pob bryd cig. Credwn ei bod hi'n bosibl blasu'r gwahaniaeth a gobeithiwn y gallwch chi hefyd. Weithiau mae ein cig eidion a'n cig oen ar gael yn blwch i'n cwsmeriaid i brynu. Ond gair o rybudd. Nid yw ein hanifeiliaid yn cael eu rhuthro i dyfu ond yn lle i ymfalchïo yn y cig a'i goginio'n neis ac yn araf. Rydym hefyd yn tyfu tatws ein hunain hefyd, sydd eisoes wedi'u sesno gan awyr y mor. Mae pob bryd rysait ein hunain ac fe'u crewyd gennym ni. Gyda nifer cynyddol o bobl yn cael anoddefiad bwyd fel Glwten, byddwn yn gwneud ein gorau i'ch siwtio, mae 50% o'n bwydlen yn rhydd o glwten. Yn olaf, rydym yn gobeithio y byddwch chi'n mwynhau ein bwyd.
OPENING HOURS/ORIAU AGOR Monday | Dydd Llun: 9:00-14:30 Tuesday | Dydd Mawrth: 9:00-14:30 Wednesday | Dydd Mercher: Closed/Ar Gau Thursday | Dydd Iau: 9:00-19:30 Friday | Dydd Gwener: 9:00-19:30 Saturday | Dydd Sadwrn: 9:00-17:30 Sunday | Dydd Sul: 9:00-14:30
www.000webhost.com