ALL FOOD COOKED TO ORDER HOLL FWYD YN CAEL EI GOGINIO YN FFRES WE KINDLY ASK THAT ALL TAKEAWAY ORDERS DO NOT GET EATEN ON THE PREMISES RYDYM YN GOFYN I'R ARCHEBION PAROD I BEIDIO CAEL EI FWYTA AR ARDAL Y FFERI CABIN COD & CHIPS/PENFRAS A SGLODION PLAICE & CHIPS/LLEDEN A SGLODION SCAMPI & CHIPS/SGAMPI A SGLODION SAUSAGE & CHIPS/SELSIG A SGLODION BEEF BURGER & CHIPS/BYRGER CIG EIDION A SGLODION CHICKEN BURGER & CHIPS/BYRGER CYW IAR A SGLODION FISHCAKE & CHIPS/CACEN PYSGOD A SGLODION CHICKEN & CHIPS/CYW IAR A SGLODION SMALL CHIPS/CYFRAN FACH O SGLODION MEDIUM CHIPS/CYFRAN CANOLIG O SGLODION SMALL COD & CHIPS/PENFRAS LLAI A SGLODION SMALL COD BITES & CHIPS/CYFRAN FACH O BITEAU PENFRAS A SGLODION SMALL CHICKEN NUGGETS & CHIPS/CYFRAN FACH O BITEAU CYW IAR SMALL SAUSAGE & CHIPS/SELSIG LLAI A SGLODION EXTRAS/YCHWANEGION:- CURRY SAUCE/SAWS CYRI GRAVY/GREFI BAKED BEANS/FFA POB MUSHY PEAS/PYS WEDI'I GYMYSGU GARDEN PEAS/PYS Y GARDD SIDE SALAD/SALAD OCHR
£6.95 £6.95 £6.25 £4.50 £5.50 £5.50 £4.50 £6.50 £1.90 £2.75 £5.00 £4.25 £2.95 £2.95 £1.50 £1.50 £1.00 £1.00 £1.00 £5.25
www.000webhost.com